Hoppa till länkar

Artiklar och tips


Beröm

”I slutet av projektet Tillsynsutveckling i Väst, som omfattade miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland, identifierade vi behovet av en gemensam kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan. Då anlitade vi My Tiljestam som ledde oss igenom processen på ett professionellt, kreativt och roligt sätt. Strategin/plattformen lever vidare som ett verktyg i miljösamverkans utvecklingsarbete.”
Cecilia Lunder, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs fler referenser

”My har under hela året fungerat som min mentor och coach, vilket har medfört att mina arbetsresultat har förbättrats och mitt fokus har blivit tydligt. Hon har bidragit till att jag tydligare ser vad jag har behov av och hur jag ska nå mina mål, både kortsiktigt och långsiktigt. My har en fantastisk förmåga att vara resultatorienterad i sitt arbete som coach och kunna ta fram det positiva i en persons egenskaper.
Helena Westin, Structor i Nyköping